top of page

integritetspolicy (eu)

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 16 februari 2021 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I denna integritetspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://www.dunecreative.se. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;

 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;

 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i fall som kräver ditt samtycke;

 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;

 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade, på din begäran.
   

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfta, data och lagringstid

1.1 Kontakt – Via telefon, mail, e-post och/eller webbformulär

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Sociala medier-konton

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Utförande av ett avtal

 

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 3

1.2 Betalningar

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Finansiella data

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Utförande av ett avtal

 

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 12

1.3 Registrera ett konto

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Finansiella data

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Utförande av ett avtal

 

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 3

1.4 Nyhetsbrev

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Samtycke erhållits

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.

1.5 För att stödja tjänster eller produkter som en kund vill köpa eller har köpt

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Finansiella data

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende

 • Sociala medier-konton

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Utförande av ett avtal

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 6

1.6 För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Finansiella data

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende
   

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Utförande av en offentlig uppgift

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 12

1.7 Sammanställning och analys av statistik för förbättring av webbplatsen.

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende

 • Sociala medier-konton

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Ett berättigat eget intresse

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 12

1.8 För att kunna erbjuda personliga produkter och tjänster

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • Finansiella data

 • Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika data

 • IP-adress

 • Plats

 • Besökarnas beteende

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Samtycke erhållits

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.

1.9 Leveranser

För detta ändamål använder vi följande data:

 • Namn, adress och ort

 • E-postadress

 • IP-adress

 • Plats

 

Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är:

Vid tillhandahållande av samtycke.

 

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter vid uppsägning av tjänsten under följande antal månader: 12

2. Dela med andra parter

Vi delar eller lämnar ut dessa uppgifter endast till processorer för följande ändamål:

Processorer

 

Namn: Wix

Land: USA

Syfte: Webbshoppingssystem

.

Namn: Stripe

Land: USA, Sverige

Syfte: Betalningshantering

 

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy. Vi har slutit ett databearbetningsavtal med Google.

4. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

5. Tredjeparts-webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredjeparts-webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

7. Åtkomst till och modifiering av dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.

 • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.

 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade.

 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling.

Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Lämna klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktinformation

Dune
Jorstorp 2, 585 93 Linköping

Hemsida: https://www.dunecreative.se 
Email: enquiries@dunecreative.se

Annex

Vimeo

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av Vimeos videoportal. Denna tjänst tillhandahålls av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Om du besöker en av våra sidor som innehåller ett Vimeo-plugin, upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Här informeras Vimeo-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer Vimeo att få din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo när du besöker vårt plugin eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen överförs till en Vimeo-server i USA, där den lagras. Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto låter Vimeo dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto. För mer information om hur man hanterar användardata, se Vimeos sekretesspolicy på https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

För enhetlig representation av typsnitt använder den här sidan webbteckensnitt från Google. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en direktanslutning till Googles servrar. Google blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt görs i syfte att få en enhetlig och attraktiv presentation av vårt plugin. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator. Mer information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

 
Stripe

Vi använder Stripe för betalningar, analyser och andra företagstjänster. Stripe samlar in identifierande information om de enheter som ansluter till dess tjänster. Stripe använder denna information för att driva och förbättra de tjänster de tillhandahåller till oss, inklusive för att upptäcka bedrägerier. Du kan lära dig mer om Stripe och läsa dess sekretesspolicy på https://stripe.com/privacy.

bottom of page