top of page

användaravtal

Klicka på denna länk för att läsa vårt frakt-, retur-, och bytesavtal.

Välkommen till användaravtalet ("Avtalet" eller "Användaravtalet") för Dune. Detta avtal beskriver de villkor och villkor som gäller för din användning av våra tjänster tillgängliga under domänen och underdomänerna för www.dunecreative.se (”Sajten”). Om du inte samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal ska du inte använda eller komma åt våra tjänster.

Du måste läsa, godkänna och acceptera alla villkor som finns i detta användaravtal och sekretesspolicyn, som inkluderar de villkor som uttryckligen anges nedan och de som införlivas genom referens, innan du kan bli kund hos Dune. Vi rekommenderar starkt att du, när du läser detta Användaravtal, även tar del av och läser informationen på de andra sidorna som hänvisas till i detta dokument, eftersom de kan innehålla ytterligare villkor som gäller för dig som Dune-kund. Observera: understrukna ord och fraser är länkar till dessa sidor och webbplatser.

Genom att använda Dune erkänner och representerar du att (i) du har läst dessa användarvillkor, (ii) förstår dem, (iii) samtycker till att vara bunden av dem och (iv) att du är minst 18 år gammal. Observera att du inte får använda tjänsterna om du inte är minst 18 år gammal. Om du inte godkänner någon av villkoren nedan är vi inte villiga att ge dig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna.

Vi kan ändra detta avtal när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. Förutom vad som anges nedan ska alla ändrade villkor träda i kraft omedelbart, och den senaste versionen av avtalet kommer att ersätta alla tidigare versioner. Detta avtal träder i kraft vid godkännande av registreringen för nya registrerande användare, och i övrigt träder i kraft den 24 juni 2021 för alla användare.

Hur Dune fungerar och arbetar

Dune säljer originalkonstverk och/eller avgjutningar och tryck därav, samt en rad handgjorda heminredningsföremål. Dune tillhandahåller också fotograferingstjänster. Kunder kan köpa de produkter som finns till försäljning samt hyra Dunes fotograferings- och konstnärstjänster. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar från tid till annan och utan föregående meddelande i hur vi driver vår tjänst. Någon beskrivning av hur vår tjänst fungerar ska inte betraktas som en representation eller skyldighet med avseende på hur tjänsten alltid kommer att fungera. Vi gör ständigt justeringar av vår tjänst och ofta är dessa justeringar inte helt upptagna i dessa användarvillkor.

Nekande av tjänster och försäljning 

Dune förbehåller sig rätten att vägra tjänster och försäljning, samt rätten att annullera beställningar av vilken anledning vi än finner lämplig.

Moms (mervärdesskatt)

Alla priser visas exklusive EU-moms. Moms tillkommer i kassan vi utcheckning när så tillämpligt.

Valuta

Alla priser är i svenska kronor (SEK).

Frakt, returer och byten

Vänligen se sidan Frakt, returer & byten.

Force majeure

Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för eventuella underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt vårt kontrakt som orsakas av en händelse utanför vår kontroll, så kallad force majeure.

En händelse utanför vår kontroll avser varje handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder från tredje part, tredje parts underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, civila bråk, upplopp, invasion, terroristattack eller hot terroristattack, krig (oavsett om det har förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi/pandemi eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga eller privata telekommunikationsnätverk eller omöjlighet av användning av järnväg, sjöfart, flygplan, motortransport eller andra allmänna eller privata transportmedel.

Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt vårt kontrakt:

(a) vi kommer att kontakta dig så snart som rimligen möjligt för att meddela dig; och

(b) våra åtaganden enligt vårt kontrakt kommer att avbrytas och tiden för att uppfylla våra åtaganden kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Där händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av konstverk och/eller tjänst till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen utanför vår kontroll är över.

Om du är konsument kan du säga upp ett avtal som påverkas av en händelse utanför vår kontroll som har pågått i mer än trettio [30] dagar. Kontakta oss för att avbryta. Om du väljer att avbryta måste du göra tillgängliga för insamling (på din bekostnad) alla konstverk som du redan har tagit emot och vi kommer att återbetala priset du har betalat exklusive leveransavgifter.

Upphovsrätt

Fotografi, målningar, teckningar samt annan papperskonst

Alla fotografier som visas på alla sidor på webbplatsen dunecreative.se är Maria Hjerppes egendom om inte annat anges, och är skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar och fördrag som ger betydande straff för intrång. Inga fotografier från denna sida får kopieras eller användas på något sätt utan skriftligt tillstånd från Maria Hjerppe. Inga målningar, teckningar, skulpturer etc. är tillåtna från något fotografi. För att fråga om utskrifter av bilder eller licenser för att använda bilder på den här webbplatsen, kontakta mig via kontaktsidan på denna webbplats.

Skulptur

Maria Hjerppe behåller all upphovsrätt till sina skulpturala verk, inklusive härledda verk samt gjutningar som konstnären har använt färdigt arbete på.

Vad detta betyder: Du får inte gjuta av en skupltur eller någon anpassad version som du kan ha skapat. Det är olagligt att kopiera, duplicera, härma, omarbeta eller på annat sätt återskapa originalverket.

II. ANSVARSFRISKRIVNINGAR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG AV ANSVAR

A. Inga garantier

TJÄNSTEN, WEBBPLATSEN OCH ALL INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL OCH TJÄNSTER SOM ÄR RELATERADE TILL FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING AVSÄGER VI OCH VÅRA AFFILIATE BOLAG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, PÅ ETT PERSONLIGT SYSTEM, INTEGRATION OCH NOGGRANNHET AV DATA. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. VI OCH VÅRA AFFILIATES GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTT, FELFRI ELLER VIRUSFRI. LÄMNANDE AV NÅGOT PERSONLIGT INNEHÅLL OCH NEDLADDNING ELLER UPPLADDNING AV NÅGOT MATERIAL GENOM VÅR TJÄNST OCH/ELLER WEBBPLATS GÖR PÅ DITT EGEN VAL OCH RISK. DU ÄR ENDA ANSVARIG FÖR ALLA SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM KAN RESULTAT FRÅN NEDLADDNING ELLER UPPLADDNING AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL ELLER FRÅN LIT PÅ TJÄNSTERNA, OCH DU RÄDDS ATT KONTROLLERA ATT KONTROLLERA SÅDANNA MATERIAL. VI ÄR INTE LEVERANTÖRER AV, OCH GER INGA GARANTIER MED REPETERANDE TILL NÅGRA TREDJEPARTS ERBJUDANDEN. VI GARANTERAR INTE SÄKERHETEN FÖR NÅGON INFORMATION SÄNDAS TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN; OCH DU GODKÄNNER ATT TA SÄKERHETSRISKEN FÖR ALLA INFORMATION DU GER VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI GER OM ATT TJÄNSTERNA GER OMFATTANDE ELLER KORREKT INFORMATION. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT FILTRERA, MODIFIERA ELLER TA BORT INNEHÅLL, MEDIA, INFORMATION ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL FRÅN TJÄNSTERNA OCH FRÅN TJÄNSTERNAS UTGÅNG. DU FÖRSTÅR ​​ATT VI HAR UTVECKLAT VÅR TEKNIK FÖR ATT HITTA INFORMATION SOM VI TROR KOMMER ATT VARA MEST RELEVANT OCH INTRESSANT FÖR DIG. DÄRFÖR KAN VI EFTER VÅRT GODKÄNNANDE FILTRERA UT LÄNKAR TILL INNEHÅLLSAGREGATÖRER. SÖKMOTORER ELLER ANDRA ONLINETJÄNSTER VARS TEKNIKER OCH TJÄNSTER, ENLIGT VÅR ÅTSKRIFT, ÄR INÖVERENSSTÅENDE MED DESSA MÅL.

B. Ansvarsbegränsning

ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST OCH WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA AFFILIATES ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, OAVSETT SÅDANA SKADOR VAR FÖRUTSÄBARA ELLER EJ ÄVEN OM DET ÄR OM VI BLEV ANMÄLLET. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET KOMMER VÅRT SAMLADE ANSVAR MOT DIG FÖR EVENTUELLA OCH ALLA ANSVAR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ATT ÖVERSTIGA 10 SVENSKA KRONOR (1o SEK). DU BEKRÄFTAR ATT DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR ETT VÄSENTLIGT VILLKOR MELLAN DIG OCH OSS SOM RELATERAR TILL TILLHANDAHÅLLANDET AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN OCH EVENTUELLA NEDLADDNINGSBARA VERKTYG TILL DIG, OCH VI SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLA  WEBBPLATSEN ELLER DESS TJÄNSTER UTAN DENNA BEGRÄNSNING.

C. Skadeersättning

DU GODKÄNNER ATT ERSÄTTA, HÅLLA OSKADLIG OCH, EFTER VÅRT ALTERNATIV, FÖRSVARA VÅRT FÖRETAG (INKLUSIVE VÅRA AFFILIATES, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH EVENTUELLA TREDJEPARTSINFORMATIONSLEVERANTÖRER OCH TREDJEPARTSINFORMATION OCH EXPRESSOR) INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATSARVODERINGAR, SOM RESULTAT AV EVENTUELLA BROTT AV DESSA VILLKOR.

III. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Dessa villkor kommer att bli effektiva och bindande när du använder webbplatsen eller tjänsten, när du frivilligt tillhandahåller någon information om dig själv till oss eller när du anger ditt samtycke genom att följa några instruktioner vi placerar på webbplatsen (såsom knappar märkta "Jag godkänner" ). Du behöver inte meddela oss om du vill sluta använda webbplatsen eller tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att säga upp dessa villkor och din åtkomst till webbplatsen och tjänsten när som helst utan föregående meddelande. Dina rättigheter enligt dessa villkor upphör automatiskt och omedelbart om du inte följer dina löften och skyldigheter som anges i dessa villkor. Bestämmelserna i avsnitten I.B, I.C, I.D, II, III och IV kommer att fortsätta efter uppsägningen av dessa villkor.

IV. ÖVRIGT

A. Integritet

Under tiden du besöker och/eller använder webbplatsen och/eller tjänsterna kan vi få information om dig eller så kan du behöva lämna viss personlig information till oss. All användning av din personliga information kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som utgör en integrerad del av dessa villkor. Om du använder tjänsterna och/eller webbplatsen accepterar du villkoren i vår integritetspolicy, som kan komma att ändras från tid till annan. Om du inte samtycker till att din information används på något av de sätt som beskrivs i sekretesspolicyn måste du sluta använda webbplatsen och tjänsterna.

B. Upphovsrätt

Om du anser att din upphovsrätt har kränkts av verk eller av erbjudanden från tredje part som är tillgängliga på webbplatsen eller via tjänsten, vänligen kontakta oss.

C. Ändringar av villkoren 

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer att träda i kraft när de publiceras på webbplatsen. Om du invänder mot sådana ändringar, kommer din enda möjlighet att sluta använda webbplatsen och tjänsterna. Fortsatt användning av webbplatsen och/eller tjänsterna efter publicering av sådana ändringar kommer att indikera ditt erkännande av sådana ändringar och ditt samtycke till att vara bunden av de reviderade villkoren, inklusive sådana ändringar. Dessutom kan vissa funktioner i tjänsterna vara föremål för ytterligare användarvillkor. Genom att använda sådana funktioner, eller någon del därav, samtycker du till att vara bunden av de ytterligare användarvillkor som gäller för sådana funktioner. I händelse av att någon av de ytterligare användarvillkoren som styr ett sådant område kommer i konflikt med dessa villkor, kommer de ytterligare villkoren att gälla.

D. Ändringar av tjänster

Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsen och/eller tjänsterna när som helst utan föregående meddelande. Om du invänder mot några ändringar av webbplatsen eller tjänsterna kommer din enda möjlighet att sluta använda dem. Fortsatt användning av webbplatsen eller tjänsterna efter att sådana ändringar har publicerats kommer att indikera ditt erkännande av sådana förändringar och tillfredsställelse med tjänsterna som modifierade. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta webbplatsen och/eller tjänsterna när som helst utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part om vi utövar vår rätt att ändra eller avbryta webbplatsen eller tjänsterna.

E. Allmänna villkor

Du samtycker till att följa alla lagar, regler och förordningar som gäller för din användning av webbplatsen och tjänsterna. Dessa villkor kommer att vara föremål för och tolkas i enlighet med lagarna i landet Sverige, exklusive dess regler om lagkonflikter. Du samtycker till jurisdiktion och plats uteslutande i landet Sverige. Varje försening eller underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, samtycker du till att domstolen ska sträva efter att verkställa de avsikter som återspeglas i den ogiltiga bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i dessa villkor ska förbli i full kraft och effekt. Du samtycker till att alla anspråk eller åtgärdsanspråk relaterade till webbplatsen, tjänsterna, de nedladdningsbara verktygen och/eller dessa villkor måste lämnas in inom ett (1) år efter att ett sådant anspråk eller en sådan talan uppstod eller vara preskriberad för alltid. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på de frågor som beskrivs ovan.

bottom of page